Diktamos: zázračná bylinka, kterou najdete jen na Krétě

Diktamos, dalším jménem Dobromysl Krétská patří mezi nejvzácnější bylinky světa. I přes to, že jeho výskyt je pouze na ostrov Kréta, nikde jinde tato bylina neroste. Vzácná je především pro své léčebné účinky, kréťané popíjejí čaj Diktamos hodně často, někteří popíjejí čaj několikrát denně. O této vzácné bylince jsou zmínky už v řeckých pověstech a bájích, řecké božstvo dobře znali jeho blahodárné účinky.